Develop My Skills 1

Op deze webpagina laat ik zien wat ik de afgelopen periode geleerd heb tijdens DMS, hoe het proces verlopen is en wat ik meeneem op het gebied van leerpunten voor de volgende periode.

Mijn leervraag

In het begin vond ik het lastig om een leervraag op te stellen over het onderwerp neuromarketing. Dit omdat ik tijdens mijn minor al neuromarketing gestudeerd had. Tijdens mijn minor had ik al veel kennis opgedaan over dit onderwerp en wist ik al af over emoties, de overtuigingsprincipes van Cialdini, de duel processing theorie, motivatie, perceptie, kleuren psychologie, geheugen en noem het maar op. Ik wist doordat ik al veel voorkennis had ook dat ik een hele hoop nog niet weet. Ik geloof er namelijk sterk in dat hoe meer je weet over een onderwerp, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk nog maar het begin weet. Nu vond ik het dus erg lastig om te kiezen. Er is toen aan mij gevraagd of ik mijn kennis wilde delen. Ik ben toen weer de stof in gedoken om een les voor te bereiden over de basis van neuromarketing. Daar kwam ik ook erachter waar ik mij in wilde verdiepen en dat was in biases. Biases zijn simpelweg denkfouten die tot stand komen in het onderbewuste denken van de mens. Voor de les had ik al een handvol biases uitgewerkt, maar ik wilde er meer uitwerken waarvan ik nog nooit gehoord had of mee gewerkt had (de reden waarom ik mij hierin wil verdiepen is omdat dit op commercieel gebied grote voordelen kan hebben, als je namelijk weet hoe de biases werken en er zijn er een hele hoop van, dan ben je in staat om een hele hoop mensen te beïnvloeden

om het gedrag te vertonen dat je wilt dat ze gaan vertonen). De biases Ikea effect, Google effect, Spacing effect en het Humour effect vielen mij op het oog. Hieruit komt mijn leervraag, en die luidt: Wat houden deze biases in en hoe kunnen deze gebruikt worden in de marketing?

Het proces

In dit overzicht is het proces per week beschreven. Hier wordt er benoemd wat ik heb gegaan, hoe het gegaan is en wat de keuzes zijn geweest die ik gemaakt heb. Week 2 was de carnavals vakantie, dus over die week staat niks geschreven.

Week 1

Deze week begonnen we met DMS. Ik heb gekozen voor het onderwerp neuromarketing. Aangezien ik al een half jaar neuromarketing gestudeerd heb tijdens mijn Minor heb ik al een sterke basiskennis binnen neuromarketing. Nu is het aan mij om mij te gaan verdiepen. Ik weet alleen nog niet waar ik mij precies in wil verdiepen. Ik heb mij deze week erg bezig gehouden met het zoeken en doorlezen van research papers om zodoende een onderwerp te vinden waarin ik mij wil gaan specialiseren. Ik heb op dit moment nog geen interessant onderwerp gevonden waarin ik mij meer in wil gaan verdiepen. Dus ben nog erg zoekende.

Week 3

Ik heb actief gebrainstormd met Evgeni over onderwerpen waar ik mij in kan gaan verdiepen. Toen is mij ook gevraagd om een les voor te bereiden voor de klas om hun verder te helpen met hun verdieping en om de basis van neuromarketing te vertellen. Ik wil dat ook erg graag doen. Dus deze week ben ik begonnen met alle stof die ik gehad heb weer opnieuw door te nemen, hierin heb ik een onderscheid gemaakt naar wat ik het belangrijkst vond om te vertellen. Ik vind de presentatie een erg leuk iets om te gaan doen en heb ervoor gekozen om hier eerst op te focussen en wellicht kom ik er daarna achter waar ik nog meer over wil leren.

Week 4

Ik heb deze week de presentatie gemaakt en ik heb gekozen om tijdens de les de duel processing theory en een aantal baisses die daar goed op aanvullen te behandelen. Daarbij heb ik het ten slotte ook nog even heel kort gehad over emoties aangezien ik dat een heel belangrijk onderdeel vind van binnen de neuromarketing. Ook heb ik een lijst gemaakt met allemaal tips over waar men zich verder in kan gaan verdiepen om verder te bouwen op de basis die ik zou vertellen. Ik heb de presentatie ook gegeven vandaag en ik vond hem erg goed gaan. Iedereen luisterde aandachtig en stelde actief vragen. Het mooiste vond ik om te horen dat ik mensen naar mij toe kwamen en vertelde dat ze nu door deze presentatie een goed beeld hebben gekregen over waar ze in verder door willen gaan.

 

Voor de presentatie heb ik mij erg verdiept weer in de biases en de Cognitive bias codex. Ik vond dat erg interessant en leuk om daar weer goed mee bezig te zijn. Ik heb er dan ook ervoor gekozen om mij te gaan verdiepen in meer biases. Ik heb gekozen om mij volgende week te gaan verdiepen in het Ikea effect en het Humour effect. De week daarom wil ik mij gaan verdiepen in het Spacing en Google effect. 

Week 5

Ik heb mij deze week bezig gehouden met het Ikea en het Humour effect. Ik vond het erg leuk om mij hierin te verdiepen en er achter te komen wat het Ikea effect inhoudt en hoe het te werk gaat. Ik wist van tevoren niet dat het zo een grote impact had om klanten zelf nog werkzaamheden te laten uitvoeren. Bij het Humour effect, ik wist al wel dat humor een bepaalde werking had als het gaat om attitude, maar niet dat humor een groot effect heeft op het vermogen om dingen te onthouden, je wellbeing, je aantrekkelijkheid en productiviteit. Verder vind ik het erg fijn om te kunnen sparren met Evgeni.

Week 6

Deze week heb ik mij bezig gehouden met het Spacing en het Google effect, ik vond het echter lastig om iets goeds te vinden bij het Spacing effect. Het is niet een effect waar heel veel over geschreven is, in ieder geval een stuk minder als het Google effect. Ik vond het echter wel heel leerzaam om te weten dat wij als mensen dus beter iets onthouden wanneer we iets voor een langere tijd herhaald wordt vergeleken met in een korte tijd met een hoge frequentie. Het Google effect vond ik ook erg grappig en voornamelijk heel erg herkenbaar. Zo merk ik persoonlijk dat ik ook snel dingen vergeet wanneer ik weet dat ik het zo op internet kan vinden, hetgeen dat ik dan onthoud is puur de plek waar ik het kan terugvinden. Verder heb ik deze week een groepsmeeting gehad waarbij we besproken hebben hoe we onze gevonden data gaan presenteren aan de rest van de studenten. We hebben toen besloten om alles in een gezamenlijk word document te zetten waarin alles goed overzichtelijk staat. 

Week 7

Ik heb mij deze week bezig gehouden met alles in het gezamelijke word document te zetten. Zo heb ik het stukje over de basis van neuromarketing geschreven en heb ik het over de biases geschreven. Onder deze biases behoren alle biases behandeld in de presentatie en de biases die ik zelf later onderzocht heb. Alleen de biases framing en priming heb ik niet toegevoegd omdat andere groepsgenoten hadden gekozen om zich in deze te gaan verdiepen/ 

Feedback van buddy

Eindresultaat

Het eindproduct is gemaakt samen met een groep medestudenten uit de klas die allemaal ook neuromarketing hadden gekozen om zich in te verdiepen. Hier is het eindproduct tevens de stukken die ik geschreven heb en de les die ik gegeven heb aan mijn medestudenten.

Reflectie

Zoals al eerder vernoemd, had ik een minor over neuromarketing gevolgd. Tijdens deze minor waren er al een aantal onderwerpen binnen de neuromarketing aan bod gekomen. Zo wist ik al wat neuromarketing in hield en welke manier van werken vereist is om neuromarketing goed te gebruiken. Ik kwam er daar achter dat neuromarketing uit heel veel onderzoek bestaat en maar een klein deel het daadwerkelijk toepassen is van de technieken. Tijdens de minor heb ik ook over emoties, motivatie, manieren van leren, attitude en onderzoekstechnieken gehad. Daarbij moet er wel verteld worden dat daarbij alleen de basis aangetikt is. Verder heb ik mij toen voor mijzelf verdiept in Cialdini en in de impact van emoties op motivatie. Omdat ik deze voorkennis had, is mij gevraagd of ik een les wilde voorbereiden voor mijn mede klasgenoten die zich bezig hielden met neuromarketing. Ik wist niet goed waar ik mij in wilde verdiepen en vond dit een hele goede kans om zo de stof die mij toen geleerd is weer op te frissen, want ik was alweer een hele hoop vergeten. Alleen de dingen die ik voor projecten gebruikt heb had ik echt onthouden. Dus ik begon weer alle

Presentatie

stof door te gaan. Terwijl ik de stof door ging bleven mijn ogen hangen over de duel processing theorie. Ik vond dat een onderdeel wat erg goed paste bij de les die ik wilde geven. Ik heb mij toen daar ook verder in verdiept. Via de duel processing theorie kwam ik terecht bij biases. Er was tijdens mijn minor niet veel over gesproken dus ik wilde mij daar veder in verdiepen. 

Maar eerst even terug naar de presentatie en wat ik daarvan geleerd heb. Voor de presentatie was ik er best van overtuigd dat ik de basis van neuromarketing wel goed kende, echter toen ik de les ging voorbereiden kwam ik erachter dat dat totaal niet zo was. Ik moest weer diep de stof in duiken voordat ik iets in elkaar kon zetten voor deze presentatie. Hiermee heb ik mij nog dieper ingelezen in de onderwerpen die tijdens te minor behandeld waren om ervoor te zorgen dat ik meer wist dan dat er verteld zou worden, mochten er complexe vragen komen. Omdat het een hoop stof was om doorheen te gaan, heeft DMS mij goed geleerd om efficiënt door de stof te gaan door eerst even snel te scannen, dan te bepalen is het noodzakelijk voor mijn doel, zo ja doorlezen en gebruiken en zo nee dan geen tijd er meer aan besteden. Dit heeft mij veel tijd bespaard. Tijdens de les heb ik ook geleerd om terug te schakelen in de hoeveelheid stof dat je wilt vertellen. In het begin wilde ik alles vertellen, echter dat was veel te veel. Dus ben ik steeds kritischer gaan kijken naar wat noodzakelijk is en wat niet. Ik heb daar een hele hoop van geleerd. Ten slotte heb ik ook weer mijn spreken kunnen oefenen en was het voor mij een manier om ook bepaalde technieken uit te oefenen. Zo nam ik regelmatig pauzes in mijn spraak, maakte ik gebruik van verschillende toonhoogtes in spraak en zorgde ik voor een duidelijke spraak. Tevens wilde ik bewegen maar ook niet te veel met als doel dat de aandacht bij de les blijft. Dit is aardig gelukt. Ik heb ook nog nooit zo veel complimenten gekregen voor een les/talk dat ik gegeven heb. Ik heb daarin geleerd hoe belangrijk het is om gewoon kalm te blijven en te vertrouwen op je eigen kunnen. 

Terug naar de biases. Ik had nog niet gehoord over de biases die ik uitgekozen had om mij in te verdiepen en ik vond het erg grappig om er achter te komen wat de kracht is van humor op het gebied van je merk onthouden, maar ook hoe belangrijk het is om de klant het gevoel dat ze zelf een beetje input hebben gegeven. Wel natuurlijk erop gelet dat het niet te veel input is. Ik wist namelijk niet dat mensen geneigd zijn producten en dingen een hogere waarde geven wanneer ze zelf er wat werk in gestoken hebben. Ik had al wel eens in een podcast gehoord dat nu met internet mensen sneller geneigd zijn om bepaalde dingen niet op te slaan omdat het toch te vinden is op internet. Echter wist ik niet dat dat het Google effect heette. Over het spacing effect was er helaas niet veel te vinden maar ik vond het wel heel leerzaam om erachter te komen dat wanneer mensen iets over een langere periode te horen krijgen dat ze datgeen sneller opslaan vergeleken met datzelfde alleen dan over een korte periode met een intense blootlegging aan datgeen. 

Deze opgedane kennis ga ik ook gegarandeerd toepassen in de toekomst, niet alleen in marketing uitingen maar op ieder gebied van het leven waar het van toepassing komt. 

Inzichten

Ik heb ook veel geleerd op professioneel gebied. Tijdens het proces van DMS heb ik een hele fijne samenwerking gehad met Evgeni. Echter was ik niet het beste in het door communiceren naar de docenten toe. Ik ben niet iemand die om hulp vraagt of van de daken schreeuwt wat ik doe. In het verleden heb ik geleerd dat het beter is om te werken in stilte, aan het einde kan iedereen namelijk het eindresultaat zien. Ik en Evgeni waren samen aan het groeien dus naar hem vond ik het erg makkelijk om te praten over de dingen die ik aan het doen was en wij hebben dan ook regelmatig lopen sparren. Ik ben daar heel dankbaar voor. Daarbij vergat ik wel om te spreken met coaches over waar ik mee bezig was. Als voorbeeld, de dag dat ik de les aan mede studenten ging geven was ook het eerst dat mijn coaches hoorde over dat ik een les ging geven. En dat niet eens van mij, nee vanuit mijn klasgenoten. Dit gebrek aan communicatie naar docenten toe werd niet erg gewaardeerd. Dit is ook iets wat ik volgende periode anders ga doen. Het is beter om maar even kort te vertellen wat de stand van zaken zijn dan om niks te laten weten. 

Verder heb ik echt geleerd om gewoon iets te doen ook al weet je niet wat je nog wilt doen of wilt bereiken. Ik ben normaal iemand die blijft stil staan totdat ik een doel gevonden heb, echter heb ik een hekel aan stil staan dus dan gaat mijn aandacht weer naar andere zaken waardoor ik stil blijf staan op het gebied waar ik mij in moet ontwikkelen. Nu heb ik geleerd dat het goed is om gewoon te beginnen, ook al kan je een hoop niet opleveren. Op zijn minst heb je nieuwe inzichten gekregen en kan je zo wel achterhalen wat je wilt. Dit is iets wat ik mee wil nemen voor de toekomst. 

Ik heb ook geleerd hoe ik efficiënt bronnen kan door spitten en research papers kan doornemen. Dit kan doormiddel van de inleiding en de summary te lezen en dan ten slotte de conclusies en de kritische reflectie als die geschreven is. Hier staat alle belangrijke informatie eigenlijk wel in vermeld. Deze manier van het lezen van research papers wil ik blijven doen. Dit helpt mij heel erg veel, zeker met mijn dyslexie. 

Do:
1. Naar docenten mijn voortgang communiceren
2. Gewoon beginnen ook al weet ik niet wat het doel gaat zijn, hier komen we onderweg wel achter
3. Alleen nog maar de inleiding, summary, conclusies en kritische reflecties van research papers lezen

Don’ts:
1. In stilte werken en dus niet de coaches laten weten waar ik mee bezig ben
2. Hele research papers lezen
3. Stil gaan staan wanneer je nog niet weet wat je wilt bereiken

Ik wil dit in de toekomst iedere week even aan de coaches laten weten waar ik sta, hoe het gaat en of ik er helemaal uit kom. Tevens zal ik komende periode weer mij gaan verdiepen in een nieuw onderwerp, hierin is het van belang dat ik meteen begin met stappen zetten en dan via de verkregen inzichten een goed doel ga opstellen. Vooral de communicatie moet beter en is mijn grootste uitdaging, hier zal ik dus ook actief op moeten zitten en ik zal mijn buddy van komende periode vragen om mij te helpen herinneren om mij hier aan te houden.